Co to jest certyfikat uczącego się budżetu obywatelskiego?

Koncepcja systemu certyfikacji została opracowana przez Fundację Napraw Sobie Miasto. Jej celem jest wskazanie samorządów, które angażują mieszkańców we współzarządzanie miastem.

Pomysł

Bezpłatny certyfikat uczącego się budżetu obywatelskiego jest pierwszym w Polsce modelem certyfikacji działań samorządów w tym zakresie. Jego celem jest dążenie do stałej poprawy jakości prowadzenia budżetów obywatelskich, a następnie realizacji inwestycji i działań finansowanych z tego źródła.

Korzyści

Certyfikat potwierdza, że władze miasta wysoko stawiają sobie poprzeczkę w zakresie współpracy z mieszkańcami przy programowaniu budżetu obywatelskiego. Dokument zaświadcza, że gmina należy do nielicznego grona samorządów, które dbają o wysoką jakość dialogu społecznego.

Ważność

Certyfikat jest ważny przez 12 miesięcy od daty wystawienia lub do zakończenia kolejnej edycji budżetu obywatelskiego, jeśli trwa ona dłużej.

 Jaki standardy spełnia miasto certyfikowane?

Jaki standardy spełnia miasto certyfikowane?

  • Poziom 1 - stała ewaluacja - proces podlega stałej ewaluacji, wnioski z ewaluacji są podstawą do ewentualnych zmian zasad kolejnych edycji.
  • Poziom 2 - pełna ewaluacja z udziałem interesariuszy - proces podlega stałej ewaluacji w pełnym zakresie, tzn. tworzenia, zgłaszania, wyboru i realizacji projektów, wnioski z ewaluacji są podstawą do ewentualnych zmian zasad kolejnych edycji, ewaluacja jest prowadzona z udziałem szerokiego grona interesariuszy.
  • Poziom 3 - budżet obywatelski jako narzędzie zarządzania rozwojem miasta - proces podlega stałej ewaluacji na etapie wyboru i realizacji projektów, wnioski z ewaluacji są podstawą do ewentualnych zmian zasad kolejnych edycji, ewaluacja jest prowadzona z udziałem szerokiego grona interesariuszy, miasto posiada wieloletni plan, stworzony we współpracy z interesariuszami, uwzględniający ich cele i potrzeby, a także jasno określający ich rolę na każdym etapie działań i ewaluacji.

Które gminy otrzymały certyfikat?

Mapa gmin, które posiadają aktualne certyfikaty uczących się budżetów obywatelskich.
Kliknij poniżej,
Kliknij poniżej,
aby powiększyć.

Jak otrzymać certyfikat?

Wypełnij poniższą ankietę.

Przyznanie certyfikatu na każdym z poziomów jest w pełni bezpłatne i nie zawiera żadnych ukrytych opłat.

Blog